grasu
rockBack
Next
Rockfashion by Metropolia
kevät 2009
Asiakas:
Metropolia AMK
Graafinen suunnittelu:
Hanna Uuksulainen, Ilona Sundell

Metropolian vaatetuslinjan lopputyönäytöksen tapahtumailme yhdessä toisen graafisen suunnittelun opiskelijan kanssa.